Boswerkzaamheden op Staartse Heide

Datum: 
maandag 15 oktober 2012

Vanaf 15 oktober 2012 is Staatsbosbeheer gestart met de geplande boswerkzaamheden in het gebied de Staartse Heide.

Eind januari ging Staatsbosbeheer al in overleg met Namiro, IVN, Benegora en de West-Brabantse Vogelwerkgroep, tijdens een bezoek aan het bos. Ook de gemeente Woensdrecht werd toen op de hoogte gesteld van de plannen.
In het bos op de Staartse Heide worden grote open plekken gemaakt, waar enkele bomen blijven staan. Deze volwassen bomen zorgen voor zaad waar jonge bomen uit kunnen kiemen. Het bos verjongt zich op deze manier. Wat nu bos is, blijft in de toekomst dus ook bos. De gaten worden gemaakt op zorgvuldig gekozen plaatsen.

De Staartse Heide maakt deel uit van het Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide. Dit gebied heeft een Natura 2000- status. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De nachtzwaluw en boomleeuwerik, twee belangrijke vogelsoorten binnen Natura 2000-gebieden, profiteren van de open plekken. Hun leefgebied bestaat uit kapvlaktes, bosranden en jong (naald)bos. De open plekken die gemaakt worden, zorgen dus voor geschikt leefgebied van deze twee belangrijke vogels in het Natura 2000-gebied.
De bossen op de Staartse Heide zijn ‘multifunctioneel’. Dat wil zeggen dat het bos belangrijk is voor natuur, recreatie en houtproductie. Het uitvoeren van de maatregelen zorgt voor jong bos. Als die bomen volgroeid zijn, kunnen ook de generaties na ons hout gebruiken uit Nederlandse bossen. De opbrengst van de houtverkoop gebruikt Staatsbosbeheer voor beheer van de terreinen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Staatsbosbeheer, Dianne Renders, boswachter. Telefoon: 06-12762711 of d.renders@staatsbosbeheer.nl