Brabantse Wal gidsencursus start in voorjaar 2014

Datum: 
vrijdag 10 januari 2014

IVN Groene Zoom, Brabants Landschap en Stichting de Brabantse Wal starten in maart 2014 een Brabantse Wal Gidsencursus
 
De Brabantse Wal is een natuurlijk en landschappelijk zeer waardevol gebied. Het is afwisselend, erg soortenrijk en wordt drukbezocht door bewoners van de streek, recreanten en toeristen.
Grote delen van het gebied vallen onder de Europese natuurbescherming (Natura 2000). De Brabantse Wal is in 2008 uitgeroepen tot Provinciaal landschap (‘Landschap van allure’). Dat houdt in dat de provincie samen met de streek het landschap verder en hoogwaardig wil ontwikkelen.
 
De gemeente Bergen op Zoom, Stayokay, IVN Groene Zoom, Brabants Landschap en het Directeurenoverleg Primair Onderwijs hebben een intentieverklaring ondertekend om het gebied nog meer onder de aandacht te brengen van inwoners, scholieren, vakantiegangers en dagjesmensen uit de wijde omgeving. Zij verwachten dat door alle extra aandacht voor de Brabantse Wal de behoefte aan natuurgidsen die gespecialiseerd zijn in dit gebied zal toenemen.  IVN Groene Zoom, Brabants Landschap en Stichting Brabantse Wal starten daarom op 26  maart een Brabantse Wal gidsencursus. De cursus beslaat 11 lesavonden (woensdag) en 11 zaterdagen. Tijdens de cursus wordt er volop geoefend, en moeten de cursisten verschillende opdrachten uitvoeren. Op de zaterdagen zal steeds een ander gebied van de Brabantse Wal worden bezocht en verkend. Op 10 december wordt de cursus afgesloten met een presentatie door de cursisten en de diploma-uitreiking.
Van deelnemers wordt verwacht dat zij na afloop van de cursus als vrijwilliger actief worden bij IVN Groene Zoom en /of Brabants Landschap.
 
Voor belangstellenden wordt er op woensdag 12 februari een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Wilt u nadere informatie of zich aanmelden als belangstellende, stuur dan een e-mail naar IVNGroeneZoom@gmail.com.