Grenspark denkt mee aan duurzame ontwikkeling - persbericht

Datum: 
donderdag 13 februari 2014

In november 2013  is het Interreg 2 Zeeën clusterproject CareLands (volledige naam: Het identificeren van  mogelijkheden van koolstof-reductie en de opwekking van hernieuwbare energie in waardevolle natuurgebieden en landschappen) goedgekeurd en direct van start gegaan. In dit project participeren 7 partners: Natuur-  en Recreatieschap De Grevelingen en Nationaal Park De Bieschosch uit Nederland, Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide, Provincie West Vlaanderen en Vlaamse Landmaatschappij uit België en Kent Downs (Kent County Council)  uit Engeland. Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen is hoofdpartner in dit project.
 
Aanleiding
Er zijn significante Europese en nationale doelstellingen voor koofstof reductie. Er zijn verschillende instrumenten om deze doelen te bereiken. Eén er van is de opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen. Hoewel er enige vooruitgang geboekt is, is er ook vaak weerstand tegen windturbines en zonnecollectoren in gebieden met hoge landschappelijke waarde. De ontwikkeling van hernieuwbare energie moet verder, met name door geschikte positionering van generatoren en de ontwikkeling van andere opties zoals hout en hooi.
Een ander hulpmiddel voor koolstof reductie is het verlagen van het gebruik van fossiele energie. Dit kan worden bereikt door meer duurzame gebouwen, transport en machines. Ook in dit geval is er een lange weg te gaan om het gedrag te veranderen en om nieuwe apparaten te ontwikkelen.
 
Het innovatief denken en de resultaten van 2 Zeeën-projecten kan nuttig zijn om manieren van financiering van dit werk te delen. Betrokkenheid van het bedrijfsleven en verdienmodellen met energieproductie in beschermde landschappen kunnen nieuwe inkomstenstromen genereren en leiden tot het versterken van de banden tussen bedrijven en hun omgeving.
 
Doelstellingen
Het cluster project bestaat uit 2 fasen. In de eerste fase ligt de nadruk op:
Evalueren van resultaten en best practices van de deelnemende 2 Zeeën-projecten
- Het identificeren van mogelijkheden voor koolstof reductie en de opwekking van hernieuwbare energie in gebieden van partners
- Het identificeren van bedrijven die betrokken willen worden bij koolstof reductie
- Verspreiden van de resultaten van de verschillende 2 Zeeën-projecten en van dit cluster (event)
- Het maken van een aantrekkelijke publicatie over alle resultaten van dit cluster project
 
Fase 2 is gericht op de toekomst. Het verkrijgen van meer inzicht in de mogelijkheden van koolstof reductie en duurzame energieopwekking in alle gebieden en de juiste omvang daarvan in waardevolle natuurgebieden en landschappen staat centraal. Ook de rol van de lokale ondernemingen wordt in aanmerking genomen en gezamenlijke en lokale strategieën worden ontwikkeld over verder te komen met CO2-reductie en de inzet van duurzame energie.
 
Resultaten en communicatie
Samen zullen deze studies en rapporten en prototypes leiden tot de ontwikkeling van actieplannen om koolstof reductie tot stand te brengen en te komen met innovatieve oplossingen voor hernieuwbare energie. Dit kan resulteren in uitgewerkte projectideeën voor toekomstige Europese projecten.
 
De belangrijkste communicatiemiddelen en -producten zijn het cluster evenement en publicatie. Daarnaast zal het cluster gebruik maken van websites, social media en persaandacht (in kranten en vakbladen) om alle relevante resultaten te verspreiden en het gebruik te bevorderen.

www.care-lands.eu
 
Voor meer informatie, neem contact op met:
Grenspark - Ignace Ledegen contactpersoon project Care-Lands
i.ledegen@grensparkzk.be
++ 32 3 667 64 98