HELVEX LIFE project - Werkzaamheden Boterbergen

Datum: 
vrijdag 31 januari 2020

De geplande kappingen van de bosranden in de Boterbergen zijn momenteel twee weken achter de rug.

De aannemer is nu nog volop bezig met het opruimen van het takhout dus er blijft nog wel hinder van aan- en afrijdende tractoren en vrachtwagens.
Eénmaal deze werken achter de rug zijn, worden delen van de bosranden geplagd met als doel de helft te laten ontwikkelen naar een zonbeschenen heide langs het wandelpad. De overige helft van de bosrand, tussen de heide en het bestaande bos, zal spontaan ontwikkelen tot een struikmantel met jonge bomen. De ganse maand februari zal de aannemer nog nodig hebben om te plaggen.
Waar de spontane ontwikkeling niet op gang komt, zullen in het najaar van 2020 struiken en bomen aangeplant worden. Het gaat dan vooral om soorten zoals zomereik, lijsterbes en hazelaar die een enorme meerwaarde hebben voor de natuur. Het is een grootschalige ingreep waar heel wat wandelaars vragen bij gesteld hebben. Als de opruimwerken binnenkort achter de rug zijn, kan de rust terug keren en is het terug aan de natuur.
In de zomer van 2020 zal de aannemer nog verder aan de slag gaan met het verwijderen van de rododendron in het noorden van de Boterbergen. Maar er zullen geen open plekken of bosranden meer gecreëerd worden. Al het aanwezige bos zal behouden blijven als bos.

Wandelpaden Bosbes, Eik en een deel van wandelpad Ree zijn momenteel zeer moeilijk begaanbaar. Maar alle paden rondom de Boterbergen zullen na afloop van het afvoeren van het materiaal hersteld worden, zodat je als recreant weer ten volle kan genieten.
We vragen hierbij nog even geduld.