Herstelwerkzaamheden Kortenhoeff en Staartse Heide uitgevoerd

Datum: 
vrijdag 25 oktober 2019

Herstelwerkzaamheden Kortenhoeff en Staartse Heide
Staatbosbeheer heeft de afgelopen weken in de natuurgebieden Kortenhoeff en Staartse Heide werkzaamheden laten uitvoeren voor het herstel van het heidelandschap. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van een landelijke aanpak om de natuur te herstellen en weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot: Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
 
Herstelwerkzaamheden heidelandschap
Van mei tot en met oktober vindt er schapenbegrazing plaats in deze gebieden om de vergrassing van de heide tegen te gaan. Door begrazing wordt er structuur in de heide aangebracht. Dat wil zeggen; een afwisseling van jonge heide, oude heide en zanderige open plekken, wat de biodiversiteit bevordert. Om bebossing van vochtige heide, droge heide en stuifzanden te voorkomen, wordt de houtige opslag, die niet door de schapen is afgevreten, verwijderd. De sterk vergraste verbindingszone tussen Kortenhoeff en Staartse Heide is deels gechopperd en/of geplagd. Hierdoor ontstaat er ruimte voor heide om zich te ontwikkelen maar ook diversiteit en structuur in het gebied. Daarnaast zal er nog op de Staartse Heide hier en daar kleinschalig geplagd worden om stuifzanden te creëren.
 
Samenwerking binnen Grenspark Kalmthoutse Heide
Delen goed ontwikkelde heide in de Kalmthoutse Heide zijn gemaaid, opgevangen en vervolgens geënt (verspreid) over het gechopperde en geplagde gebied in de Staartse Heide. Dit hebben we gedaan in samenwerking met onze Belgische collega’s van het Agentschap Natuur en Bos. Op deze manier proberen we samen de natuurwaarden in de gebieden van het Grenspark te verbeteren.
Het herstelwerk van de paden wordt verricht zodra al het vrijgekomen materiaal is afgevoerd en de weersomstandigheden het toelaten.

Tekst: Staatsbosbeheer