Het Eiland. Een natte parel aan de Brabantse Wal erbij.

Datum: 
donderdag 27 maart 2014

Natuurnieuws net buiten het Grenspark, maar toch de moeite waard.

Binnen niet al te lange tijd krijgt Huijbergen er een natuurgebied van 6 ha met twee vennen bij op het Eiland. De Zwarte Meer zo heette het Eiland vroeger, met een klein eilandje in het midden waar een huisje op stond. Zo komt het Eiland aan zijn naam.
Het gebied wordt omrasterd en gaat extensief begraasd worden door koeien resp. schapen. Het wordt een groot gebied tezamen met het ernaast liggende natuurgebied van Evides.

Plan De Hoef in Hoogerheide is de aanleiding geweest voor deze vennen bij Huijbergen. Namiro heeft destijds samen met de Brabantse Milieufederatie beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan van deze nieuw te bouwen woonwijk. Namiro vond dat de natuur te veel zou worden aangetast door de voorgenomen bouw van nog eens vijftig extra huizen.
Enkele weken voordat de zitting van de Raad van State zou zijn, kwam de gemeente Woensdrecht samen met De Hoef Beheer bv met een voorstel: indien de vijftig extra huizen in De Hoef t.z.t. gebouwd mogen worden, dan zou De Hoef Beheer 6 ha compensatiegrond kopen op ’t Eiland bij Huijbergen. Deze gronden zouden - nadat de beslissing om deze vijftig huizen te mogen bouwen was gevallen - overdragen worden aan een natuurbeherende instantie. Met dit voorstel is Namiro toen akkoord gegaan. Nog dit jaar (2014) worden de 6 ha overgedragen aan Brabants Landschap.
 
Het gebied gaat dienen om de verdroging op de Brabantse Wal tegen te gaan, waardoor er weer meer planten, insecten en vogels komen. Samen met de andere poelen en de Blikloop die over het Eiland loopt en omgevormd wordt tot een Ecologische Verbindingszone (EVZ), wordt dit een verbinding tussen het noordelijke en zuidelijke gedeelte van de Brabantse Wal, waar dieren en vogels gebruik van kunnen maken om voedsel te zoeken en veilige plaatsen te vinden om hun jongen groot te brengen. 

Een natte parel aan de Brabantse Wal erbij!