Nieuwe stagiaire aan de slag bij het Grenspark

Datum: 
dinsdag 23 september 2014

Mijn naam is Denise de Kok en ik studeer aan de HZ, University of Applied Sciences in Vlissingen. Daar volg ik de opleiding Aquatische Ecotechnologie. Inmiddels zit ik in het derde studiejaar, waarin een stage van 5 maanden plaats vindt. Ik heb er voor gekozen mijn stage te volgen bij het Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide vanaf augustus 2014.
Gedurende deze periode zal ik in dit gebied vele vennen gaan bemonsteren aan Nederlandse zijde. Eerst zal de kwaliteitsklasse bepaald worden van de Biotische Index voor vele vennen in het Grenspark. Vervolgens wordt van deze vennen de chemische waterkwaliteit bepaald. Bij ieder ven kan ter plaatse het zuurstofgehalte, de zuurgraad en de geleidbaarheid gemeten worden. Voor de overige chemische parameters, bijvoorbeeld nitraat en fosfaat, worden waterstalen genomen en kunnen elders in een laboratorium worden geanalyseerd. Dankzij de waarden van deze chemische parameters kan uiteindelijk geconcludeerd worden of de vennen in aanmerking komen om tot een habitatwaardig ven te behoren volgens Natura2000.
Mijn bevindingen worden beschreven in een rapport. Hieruit kan informatie gehaald worden voor eventuele besluitvorming.