Opening Natuurpad Kortenhoeff door Marcel Fränzel

Datum: 
vrijdag 12 juni 2015


Op vrijdag 12 juni jl zag Marcel Fränzel – oud-burgemeester van
Woensdrecht – zijn wens in vervulling gaan toen hij het natuurpad Kortenhoeff mocht openen.
Bij zijn afscheid als burgemeester in 2013 had Fränzel uitdrukkelijk gevraagd om geen bloemen, boeken of wijn te schenken, maar om een bedrag te storten in een fonds, bestemd voor educatieve doelen. Het Marcel Fränzel educatie-fonds werd opgericht om leerlingen wijzer te maken over de natuurwaarden van de Brabantse Wal. De Stichting Brabantse Wal beheert het fonds.
Natuurpad Kortenhoeff is ontwikkeld door 4 Brabantse Wal-gidsen in samenwerking met IVN de Groene Zoom, de Stichting Brabantse Wal, Staatsbosbeheer en het Grenspark. Door middel van QR-codes op de routepaaltjes van wandelpaden Muis en Uil, kunnen kinderen (samen met hun ouders/grootouders) via een smartphone informatie opvragen over verschillende onderwerpen in dit unieke gebied en bijhorende opdrachten en spelletjes doen.

Samen met kinderen van groep 7/8 van basisschool Open Hof uit Hoogerheide werd het informatiepaneel plechtig geopend en werden de QR-codes langs het pad gescand en de bijhorende opdrachtjes enthousiast uitgevoerd.

Vertrekpunten:
- Parkeerplaats bungalow- en recreatiepark Familyland, Groene Papegaai 19, 4631RX Hoogerheide
- Parkeerplaats Theetuin Kortenhoeff, Huijbergseweg 140, 4631 SW Hoogerheide                                                  
- Parkeerplaats langs de weg aan de Abdijlaan ter hoogte van de voormalige geitenstal, te Hoogerheide.

http://www.grensparkzk.nl/natuurpad-kortenhoeff