Opstellen nieuw Beleidsplan voor het Grenspark van start gegaan

Datum: 
donderdag 30 mei 2013

Het werk om het nieuwe Beleidsplan Beheer en Inrichting voor het Grenspark te maken, is in april van start gegaan. Bij het opstellen van dit plan krijgt het Grenspark hulp van Buro Hemmen en Communicatiebureau de Lynx.
 
Goed beeld
De bureaus hebben als eerste gesprekken gevoerd met de Belgische en Nederlandse terreinbeheerders (ANB, Natuurpunt, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, particuliere eigenaar) en gemeenten.  Ze vroegen naar ieders visie en wensen voor de toekomst van het Grenspark. Dit leverde al een goed beeld op van de zaken waar iedereen het over eens is, en wat de komende tijd verder uitgewerkt en bediscussieerd moet worden. De Bijzondere Commissie besprak deze eerste bevindingen in haar vergadering van 23 mei.  
 
Bijeenkomsten voor en na de zomer
Rond de zomervakantie zullen deskundigen van de terreinbeheerders en gemeenten zich in een of meer werkbijeenkomsten verder buigen over het toekomstige natuur- en waterbeheer, de recreatie (zoals de routes voor fietsers, wandelaars, ruiters, de toegankelijkheid en informatievoorziening) en de invulling van de gebieden die in 2011 zijn toegevoegd aan het Grenspark, de ‘lobben’.
 
Na de zomer volgen er twee bijeenkomsten voor alle partijen rond het Grenspark die graag meedenken over de toekomst, particuliere eigenaren, ondernemers, natuurverenigingen, toeristische bureaus, sportverenigingen enzovoorts. Zij worden van harte uitgenodigd om tijdens die bijeenkomsten hun ideeën en wensen voor het park in te brengen. De data en locaties zullen tijdig bekend gemaakt worden.
 
Beleidsplan gereed
De bedoeling is dat het nieuwe Beleidsplan in het voorjaar van 2014 klaar is.