Start werken HELVEX project

Datum: 
dinsdag 28 juli 2015

Na een jaar van voorbereiding en het voeren van de nodige communicatie met de inwoners van de gemeenten en recreanten gaan de werken nu echt van start.
Op 15 juli is de aannemer aan Vlaamse zijde bij het Agentschap voor Natuur en Bos gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het maken van de ecologische verbindingszone tussen de Groote Meer en de Steertse Heide. Een jong dennenbestand zal omgevormd worden naar droge heide op de hogere delen en naar natte heide op de laaggelegen delen. Het zijn vooral warmte minnende soorten zoals vlinders, hagedis, gladde slang,… die het vaak moeilijk hebben om een dicht bosbestand te overbruggen. De smalle open zone die nu gecreëerd wordt, moet deze soorten de kans geven om letterlijk en figuurlijk de grens tussen Vlaanderen en Nederland over te steken. En dit zal werken langs beide zijden. Zo weten we uit de monitoring dat een soort als het groentje – een kleine zeldzame dagvlinder- aan Vlaamse zijde meer voorkomt dan aan de Nederlandse zijde. We hopen dat door deze open verbinding deze soort ook de Nederlandse zijde snel weet te vinden. Op deze manier kunnen populaties die van elkaar afgezonderd zijn, opnieuw met elkaar in contact komen en elkaar versterken.


Groentje(Callophrys rubi)   (Foto: Ruben Foquet)
 
Iets later is het dan de beurt aan Natuurpunt waar de werken zullen starten op 24 augustus. Langs de Verbindingsstraat zal de eerste fase van het duinherstel aanvangen. Hiertoe zal eerst de Amerikaanse vogelkers gerooid worden en nadien de bomen gekapt worden met behoud van de veteraanbomen. Veteraanbomen worden ook wel karakterbomen genoemd. Het zijn exemplaren die vaak niet alleen oud zijn maar doordat ze vroeger als eerste in het open landschap stonden ook gevormd zijn door de wind. We krijgen dus een open duinlandschap met oude karakteristieke bomen in de plaats.


Landduinen (copyright P. van Rheenen)
 
Tijdens deze werken is het mogelijk dat er hinder is op de verbindingsstraat. Langs deze weg willen we ons hiervoor alvast excuseren. We doen er alles aan om de hinder zo beperkt mogelijk te houden maar vragen ook begrip van de wandelaars, fietsers en vergunningshouders.

Mochten er zich problemen voordoen, dan kan u dat altijd melden op het secretariaat van het Grenspark 03/667 64 98 of via email: info@grensparkzk.be .