Nieuwe coördinator

Het Grenspark heeft een nieuwe coördinator. Per 1 augustus zal Paul Ganzevles deze taak met enthousiasme  op zich nemen. Het Grenspark kiest hiermee voor continuïteit én vernieuwing.

Continuïteit omdat Paul Ganzevles geen onbekende is voor het Grenspark en onlangs als projectleider betrokken is geweest bij een nieuw en breed gedragen beleidsplan voor het gebied. Hij kent het gebied (en de kwaliteit ervan) en veel betrokkenen. Met inzet van heel veel mensen is het gelukt de gewenste toekomst voor het Grenspark uit te stippelen en te beschrijven.

Daarvoor is ook vernieuwing nodig. De koers voor het Grenspark zal immers meer gericht zijn uitvoering van projecten. Projecten waar ook de omgeving bij nodig is; de buurt, de bewoners, de bezoekers, de ondernemers. Meer dan voorheen wordt het op peil houden en brengen van de kwaliteit van het park een samenspel van die omgeving én hun overheden.
In het beleidsplan wordt ernaar gestreefd om de gebruiksvriendelijkheid van het Grenspark te vergroten. Daarmee wordt gedoeld op de vindbaarheid, de bereikbaarheid maar ook de bruikbaarheid van het gebied. Er is afgesproken om daarvoor ook andere geldbronnen dan alleen overheidssubsidie te zoeken. De coördinator zal daar samen met het grensparksecretariaat vorm en inhoud aan gaan geven.
In de jaren hiervoor heeft Paul Ganzevles als zelfstandig ondernemer voor vele Nationale Parken en andere gebieden beleids- en ontwikkelingsplannen opgesteld. Ook is hij werkzaam bij lokale overheden zodat zowel het ondernemerschap als ook de overheidspraktijk voor hem bekende terreinen zijn.
Met die ervaringen en met het nieuwe beleidsplan als basis wil de coördinator graag ook samen met u als daadwerkelijk betrokkene aan het werk gaan. U kunt hem daar dan ook altijd voor benaderen vanaf begin augustus.