Nieuwe cursus Gastheerschap van het Grenspark voor recreatieondernemens

Het Grenspark organiseert op korte termijn een (nieuwe) cursus Gastheer van het Grenspark.

Wat is een Gastheer van het Grenspark?
Als Gastheer van het Grenspark maakt u deel uit van een groep van (recreatie)ondernemers (restaurants, hotels, campings, bed & breakfast, fietsverhuurders, …) rond het Grenspark die dit gebied een warm hart toedragen.

Een Gastheer kent het gebied, weet wat er speelt, wat er te doen is, waar men terecht kan. Hij of zij wil deze informatie graag delen met de bezoekers. Maar Gastheren weten elkaar en de Grensparkorganisatie ook te vinden als het gaat om samenwerking, het ontplooien en vermarkten van activiteiten, het bedenken van arrangementen.

Wat houdt de cursus in?
De cursus houdt in, dat u concrete informatie krijgt over het Grenspark: tot hoever strekt dit gebied zich uit, hoe heeft het gebied zich gevormd, wat zijn bijzondere natuurwaarden, wat is er te zien, wat is er te doen, welke regels gelden er. Deze informatie wordt aangevuld met excursies, samen met terreinbeheerders en gidsen.

Maar het is ook de bedoeling, dat u inzicht en vaardigheden krijgt over hoe u de waarden van dit gebied kan overbrengen (informeren, storytelling) en hoe u daar gebruik van kan maken. Daarnaast gaat u tijdens de cursus aan de slag met praktische opdrachten. U neemt bijvoorbeeld een klein gebiedselement onder de loep, en u bedenkt samen met medecursisten een beleefarrangement.

Na de cursus bent u onderdeel van het Gastherennetwerk van het Grenspark, en tevens van het landelijke Gastherennetwerk. Dit alles met het idee dat u de bezoeker optimaal kan laten genieten van alles wat deze omgeving te bieden heeft. En dat u als Gastheer daar uw voordeel mee kan doen!
 
Iets voor u?
De cursus bestaat uit 4 dagdelen, inclusief een excursie. 
De cursus zelf vindt plaats in het 1e kwartaal van 2018. En wel op:

  • 6 februari
  • 20 februari
  • 6 maart
  • 20 maart
  • terugkombijeenkomst (zomer, nader te bepalen)

De kosten bedragen 200 euro per persoon. Let op: voor de eerste 20 inschrijvers draagt het Grenspark 75 euro bij, zodat de kosten voor de snelle inschrijvers dus 125 euro zullen zijn.
Voor nadere informatie kunt u ook altijd contact opnemen met het Grenspark. Aanmelden kan tot 23 januari 2018 via: ivn.nl/gastheervanhetgrenspark.

De cursus wordt gehouden in nauwe samenwerking met het IVN, die deze cursus ook elders aanbiedt als onderdeel van het programma Gastheren van het Landschap. (https://www.ivn.nl/gastheer-van-het-landschap).
Contact Grenspark

Meer info:  info@grensparkzk.be- tel: 0032 (0) 3667 6498