Nieuwe nachtvlinders waargenomen

Tijdens de nachtvlindermonitoring in het Grenspark worden nog regelmatig nieuwe soorten voor het gebied ontdekt. Zowel zeldzame als meer algemene soorten die nog nooit in het gebied gevonden werden, worden aangetrokken door lichtvallen. Dit jaar werden er echter ook enkele mooie vondsten gedaan tijdens zoektochten in het terrein.
 
Foto : Tweevleksboegsprietmot (Foto: D. Slootmaekers)
 
Niet alle nachtvlinders worden immers aangetrokken door lichtvallen. Er zijn verschillende soorten die hier zelfs helemaal niets van moeten weten. Sommige soorten zijn te lokken met ‘smeer’ (een zoete siroop, gemaakt van rode wijn en suiker), terwijl andere zich enkel laten herkennen door de gangen die ze als rupsje uiteten of te herkennen zijn in planten, de zogenaamde mineerders. Daarnaast zijn er nog enkele notoir lastige soorten die niet te lokken zijn, maar waarvoor veel uren gericht zoeken nodig zijn, in de hoop ze te kunnen vinden.
 
Zo werden er dit jaar 2 zeer speciale soorten ontdekt in het Grenspark, te weten: de Heidewitvlakvlinder en de Tweevleksboegsprietmot.

De heidewitvlakvlinder is een zeer zeldzame heidespecialist, die tot vóór de lente van 2015, in België enkel gekend was van het gebied De Liereman bij Turnhout. In Nederland deed hij het nog iets beter en is hij bekend op De Veluwe, in de omgeving van het Dwingelderveld en in enkele gebieden in het westen van Noord-Brabant. Zijn waardplanten zijn zowel struikheide als dopheide, geen vreemde soort dus voor ons gebied, maar wel heel leuk om te ontdekken dat deze zeer zeldzame soort het hier toch goed doet.

Ook de Tweevleksboegsprietmot is een echte habitatspecialist. De rupsen eten enkel van Veenpluis. Opnieuw niet vreemd dat hij hier dus voorkomt, maar op landelijke schaal is helemaal wel verrassing. Het ging immers om een nieuwe soort voor België. Ook in Nederland is de soort maar van een handvol locaties bekend.
 
Twee zeer mooie nieuwe soorten dus, die bovendien echt thuishoren in het gebied. Een mooie pluim voor de monitoring en het beheer, dat beide soorten hier blijken te leven.
Bovendien werden dit jaar al tot 30 soorten nachtvlinders ontdekt die nieuw waren voor het gebied. Dat brengt de totale lijst nu op 820 soorten nachtvlinders die na 2000 in het gebied gevonden werden.
 

Rups van Heidewitvlakvlinder (Foto links: R. Foquet, foto rechts D. Slootmaekers)