IVN

 

Het IVN staat voor meer natuur en een beter milieu. Het wil bijdragen aan een duurzame samenleving, die gericht is op het behoud van de biologische diversiteit en de vitaliteit van de aarde. Uiteraard kunnen zij niet aan alle aspecten van een duurzame samenleving aandacht geven. Daarom concentreren zij zich op de verhoging van de kwaliteit en de kwantiteit van de natuur in de directe woon- en werkomgeving. En het belangrijkste middel van IVN om dat te bereiken is educatie. Door natuur- en milieueducatie onderscheiden zij zich van andere natuur- en milieu-organisaties. Het IVN richt zich op mensen, op hun kennis en inzicht en hun vaardigheden om bij te dragen in meer natuur en een beter milieu. Het IVN brengt mensen bijeen, die vooral op lokaal niveau, actief willen zijn in de zorg voor natuur en milieu. Voor de uitvoering van natuur- en milieu-educatie (NME) werkt de organisatie samen met een netwerk van ruim 16.000 vrijwilligers die de plaatselijke natuur- en milieu-omstandigheden goed kennen. Bovendien is het IVN d?nhoudelijk deskundige op het gebied van NME. De organisatie heeft in de loop der jaren een grote kennis opgebouwd en nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.

Website IVN