Benegora

BENEGORA= Belgisch Nederlands GrensOverleg Regio Antwerpen.
BENEGORA is een grensoverschrijdende milieuvereniging met als werkingsgebied het westelijk deel van Noord-Brabant in Nederland en de provincie Antwerpen in Belgi? De eigen activiteiten beperken zich in principe tot grensoverschrijdende milieuproblemen. Bij lokale problemen wordt steun verleend aan lokale groepen. De aandacht gaat uit naar het leefmilieu in het algemeen.
BENEGORA heeft werkgroepen die gespecialiseerd zijn in lucht, bodem- en waterverontreiniging, ruimtelijke ordening en natuurbehoud. BENEGORA is o.a. aangesloten bij de BBL (Bond Beter Leefmilieu, Brussel), de Stichting Natuur en Milieu (Utrecht) en de BMF (Brabantse Milieu Federatie, Tilburg). BENEGORA Nederland tel. +31 164-613422 Mail: info-benegora@concepts.nl Ons clubhuis:"de Groenplaats" Dorpsstraat 3 Huijbergen (NB) Nederland BENEGORA Belgi? benegoravlaanderen@gmail.com

Website BENEGORA