Benelux

De Benelux heeft een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van het Grenspark. De Benelux was het eerste internationale samenwerkingsorgaan in Europa, voorloper en inspirator van de Europese Unie. De ideale organisatie om grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. Niet alleen omdat zij hier veel ervaring mee hebben, maar ook omdat de mensen die bij de Benelux werkten erin bleven geloven. Dankzij de Benelux was er een structuur aanwezig waarbinnen de partijen bij elkaar gebracht konden worden. Momenteel biedt de Benelux ondersteuning aan de Bijzondere Commissie en de Stuurgroep van het Grenspark. De ervaring die de Benelux heeft met het oprichten van het grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide wordt benut voor andere grensparken in oprichting.

Website Benelux