Staatsbosbeheer

De Nederlandse organisatie 'Staatsbosbeheer' doet inmiddels al veel meer dan de Staatsbossen beheren. Deze verzelfstandigde organisatie beheert een keur aan waardevolle natuurgebieden. In het Grenspark zijn dat de Staartse Duinen en het landgoed Kortenhoeff. Het laatstgenoemde gebied wordt beweid met een kudde Nederlandse landgeiten. Het gebied is door middel van de wandelroutes 'Muis' en 'Uil' opengesteld voor bezoekers, die de kans hebben temidden van een hele kudde grazende geiten terecht te komen. Wandelroute 'Vos' loopt door het gebied de Staartse Duinen. De grensoverschrijdende wandelroute 'Ree' loopt gedeeltelijk over gebieden van Staatsbosbeheer. Het huidige bosbeheer is allang niet meer uitsluitend gericht op het produceren van hout. Inmiddels heeft het begrip 'Ge?egreerd bosbeheer' (of 'Natuurgetrouw bosbeheer' zoals men in Vlaanderen zegt) zijn intrede gedaan. Daarbij zijn houtproductie, natuurbehoud en -ontwikkeling en recreatief medegebruik evenwaardige doelstellingen.

Website Staatsbosbeheer