Particuliere eigenaren

In het Grenspark ligt veel grond, dat in handen is van particulieren. Enkele daarvan bezitten hele grote gebieden, zoals het landgoed de Groote Meer, Putse Moer, de Markgraaf, Boterbergen en Bieduinenhof. Deze gebieden zijn door de eigenaren al tientallen jaren zorgvuldig als natuurgebied beheerd. Daarnaast zijn er meer dan honderd kleinere percelen bos en natuur eigendom van particulieren. Velen van hen beheren hun bezit met veel enthousiasme. Het Grenspark adviseert deze eigenaren bij het beheer, bijvoorbeeld in de vorm van studiedagen en excursies. Een flink deel van de kleine eigenaren werkt actief samen met het Grenspark. Zij hebben een vereniging voor Kleine Eigenaren opgericht en nemen ook deel in de Bijzondere Commissie van het Grenspark. Nog niet alle particuliere eigenaren nemen actief deel aan het gezamenlijke beheer van het Grenspark. Zij willen vaak eerst de meerwaarde zien die het Grenspark oplevert, alvorens hierin mee te gaan. Een deel van de particuliere terreinen is niet opengesteld voor publiek. Daardoor zijn deze gebieden een oase van rust voor de natuur.