Gemeenten

KALMTHOUT
De gemeente Kalmthout is nauw verbonden met het Grenspark. De 'Kalmthoutse Heide' is voor een groot deel eigendom van de gemeente. Die verhuurt het overigens sedert 1968 aan de overheid, thans het Agentschap voor Natuur en Bos. De gemeente Kalmthout is niet alleen lid van de Bijzondere Commissie, maar werkt ook actief mee in de werkgroepen Natuur en Water en Voorlichting, Educatie en Recreatie.
Contactadres
Gemeente Kalmthout: Kerkeneind 13 2920 Kalmthout
TEL: (00-32)-(0)3 620.22.11 E-mail: info@kalmthout.be
Website Gemeente Kalmthout

ESSEN
De gemeente Essen heeft een beperkt deel van het Grenspark op haar grondgebied liggen, maar wel een belangrijk stuk. Zo bevindt het Pidpa pompstation, waar grondwater wordt opgepompt voor de drinkwaterwinning, zich op Essens grondgebied. De gemeente Essen is lid van de Bijzondere Commissie en werkt ook actief mee in de werkgroepen Natuur en Water en Voorlichting, Educatie en Recreatie.
Contactadres
Gemeente Essen: Heuvelplein 23 2910 Essen
TEL: (00-32)-(0)3 670.01.41 E-mail: info@essen.be
Website Gemeente Essen

STABROEK
Sinds de uitbreiding van het Grenspark in 2011 heeft de gemeente Stabroek ook een beperkt deel van het Grenspark op haar grondgebied liggen. De gemeente Stabroek is lid van de Bijzondere Commissie en werkt ook actief mee in de werkgroepen Natuur en Water en Voorlichting, Educatie en Recreatie.
Contactadres
Gemeente Stabroek: Dorpsstraat 45 2940 Stabroek
TEL: (00-32)-(0)3 210.11.71 E-mail: gemeente@stabroek.be
Website Gemeente Stabroek

WOENSDRECHT
De gemeente Woensdrecht is enige jaren geleden gevormd door de fusie van de gemeenten Putte, Ossendrecht, Huijbergen en Woensdrecht. Het Nederlandse deel van het Grenspark ligt geheel op het grondgebied van de gemeente Woensdrecht. De gemeente Woensdrecht werkt er hard aan om natuur en recreatie gelijktijdig te ontwikkelen en ook om zich als groene recreatiegemeente te profileren. Net als in de gemeente Essen wordt er ook in Woensdrecht water onttrokken voor de drinkwaterwinning. EVIDES pompt hier water op. De gemeente Woensdrecht is tevens lid van de Bijzondere Commissie en werkt ook actief mee in de werkgroepen Natuur en Water en Voorlichting, Educatie en Recreatie.
Contactadres
Gemeente Woensdrecht: Huijbergseweg 3 4631 GC Hoogerheide
TEL: (00-32)-(0)164 61.11.11 Postadres: Postbus 24 4630 AA Hoogerheide E-mail: gemeente@woensdrecht.nl
Website Gemeente Woensdrecht