Waterschap Brabantse Delta

De hoeveelheid en de kwaliteit van het water is in het grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide van doorslaggevende betekenis voor de natuur. Waterbeheer neemt een belangrijke plaats in bij het beheer. Onnodig te zeggen, dat in Nederland het Waterschap, in ons geval Waterschap Brabantse Delta, een belangrijke rol speelt. Bij het waterbeheer is grensoverschrijdende samenwerking meer dan waar ook noodzakelijk. De aanpak en de structuur van het waterbeleid in Vlaanderen en Nederland zijn zeer verschillend. In het Vlaamse deel van het Grenspark is bijvoorbeeld geen waterschap, of een dergelijk instituut, werkzaam. De afdeling Water van de Vlaamse Gemeenschap beheert daar de taken die het Waterschap in Nederland beheert. Het Waterschap Brabantse Delta werkt actief mee aan de doelstellingen van het Grenspark. Kort samengevat komen die doelstellingen op het volgende neer: Water zo lang mogelijk vasthouden in het gebied en zorgen dat het instromende water van de best mogelijke kwaliteit is. Het Waterschap is vertegenwoordigd in de Bijzondere Commissie en in de werkgroep Natuur en Water.

Website Waterschap Brabantse Delta