Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Water

De hoeveelheid en de kwaliteit van het water is in het grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide van doorslaggevende betekenis voor de natuur. Waterbeheer neemt een belangrijke plaats in bij het beheer. Onnodig te zeggen, dat in Vlaanderen de afdeling Water van de Vlaamse Milieumaatschappij, een belangrijke rol speelt. Bij het waterbeheer is grensoverschrijdende samenwerking meer dan waar ook noodzakelijk. De aanpak en de structuur van het waterbeleid in Vlaanderen en Nederland zijn zeer verschillend. In Nederland hebben we namelijk te maken met waterschappen. Terwijl het in Vlaanderen de afdeling Water is die streeft naar een optimale aanwezigheid van grond- en oppervlaktewater van geschikte kwaliteit voor mens en natuur. De afdeling Water werkt mee aan de doelstellingen van het Grenspark. Kort samengevat komen die doelstellingen neer op het volgende: water zo lang mogelijk vasthouden in het gebied en zorgen dat het instromende water van de best mogelijke kwaliteit is. De afdeling Water is vertegenwoordigd in de Bijzondere Commissie en in de werkgroep Natuur en Water.

Website Vlaamse Milieumaatschappij