Ministerie van Economische Zaken

Nederland is één van de kleinste en tegelijkertijd één van de meest dichtsbevolkte landen ter wereld. Het landelijk gebied staat daardoor vrijwel permanent onder druk. Mensen moeten er kunnen wonen, werken en recre?n. Belangrijk is dat ook de economische productie en vervoersstromen er moeten kunnen plaatsvinden. Tenslotte dienen ook waardevolle natuurgebieden en unieke stukken landschap voor toekomstige generaties behouden te blijven. Daarvoor is de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) van belang. Dat is als het ware het geraamte van de Nederlandse natuur. Het Nederlandse deel van het Grenspark is, vanwege de grote waarde ervan, onderdeel van de EHS. En de Nederlandse EHS sluit aan op het Vlaams Ecologisch Netwerk, het VEN. Beide maken op hun beurt deel uit van Natura 2000, het plan voor een aansluitend netwerk van Europese natuurgebieden. Juist daarom heeft het Ministerie van Economische Zaken en het Agentschap voor Natuur en Bos het gebied aangewezen als Grenspark. Het Grenspark valt in Nederland in dezelfde categorie als de Nationale Parken, waar er 20 van zijn. De Nationale Parken vormen de visitekaartjes van de Nederlandse natuur. In de Nationale Parken worden natuurbeheer en -ontwikkeling geïntensiveerd en natuur- en milieu-educatie gestimuleerd. Verder worden vormen van natuurgerichte recreatie en ook onderzoek bevorderd. Het ministerie van Economische zaken neemt deel in de Bijzondere Commissie en de Stuurgroep van het Grenspark.

Website Ministerie van Economische Zaken