Natuurpunt

Met 87.000 gezinnen als lid en 18.000 hectare natuur in beheer is Natuurpunt veruit de grootste natuurvereniging in Vlaanderen. Duizenden enthousiaste vrijwilligers vormen het kloppende hart van Natuurpunt. We organiseren geleide natuurwandelingen en cursussen, zamelen fondsen in om natuurgebieden aan te kopen, organiseren beheerwerken in die natuurgebieden, leggen wandelpaden aan, brengen fauna en flora in kaart Dagelijks is Natuurpunt in de weer om de natuur in jouw buurt mee de bescherming te geven die ze verdient. Dat doet Natuurpunt niet alleen door aankoop en beheer van gebieden, maar ook door be?loeding van het overheidsbeleid. Door tussenkomsten in diverse adviesraden en rechtstreeks overleg met de beleidsmakers pleiten we voor het behoud van natuur en open ruimte. Eind 2009 kreeg Natuurpunt de kans om een deel van de Kalmthoutse Heide, dat tot dan afgesloten was voor het publiek, aan te kopen. Een unieke kans die Natuurpunt met beide handen aangreep. Het waardevolle natuurgebied van 360 ha maakt deel uit van ongeveer 600 ha natuur- en bosgebied op Vlaams grondgebied uit de erfenis Carlier (Petrofina). Het omvat behalve het bekende Stappersven ook de bossen van de Boterbergen, de Nolse duinen en het moerasgebied De Nol in Essen. Het is de kern van het leefgebied van de gladde slang in Vlaanderen, de meeste westelijke groeiplaats van de jeneverbes. Natuurpunt hoopt met het juiste beheer de indrukwekkende soortenlijst van het huidige Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide verder te kunnen aanvullen. We willen er alles aan doen om deze unieke lappendeken van droge en vochtige heide, vennen, bossen en stuifzanden veilig te stellen. De financiering van dit prachtige project was een enorme uitdaging. Aankoopsubsidies van de Vlaamse overheid hielp Natuurpunt al een flink eind op weg. Toch kon de aankoop van het gebied alleen maar gerealiseerd worden als Natuurpunt erin slaagde om 830.000 euro aan giften en schenkingen bijeen te brengen. Momenteel staat de teller reeds op 711.002 euro, een geslaagde missie. Natuurpunt en het Grenspark Natuurpunt is bijzonder verheugd om toe te treden als partner. Als uniek, grensoverschrijdend natuurgebied is een goede afstemming van het beheer tussen alle partners en eigenaars een noodzaak. Het Grenspark is volgens Natuurpunt bij uitstek geschikt om dit proces te begeleiden. Natuurpunt zal dan ook bij de opmaak van het beheerplan voor het Stappersven terdege rekening houden met de reeds ontwikkelde visie. Ook bij het monitoren van planten en dieren wil Natuurpunt de standaardmethodieken volgen die nu reeds gehanteerd worden. Op iets langere termijn is Natuurpunt graag bereid om samen met het Grenspark en andere partners na te denken over een nieuw Europees Life+-project dat de unieke natuurwaarden verder kan herstellen. Natuur voor iedereen Natuurpunt ziet een duurzame toekomst voor Stappersven, zowel voor de vele planten en dieren die er leven als voor de bezoekers. Momenteel is het Stappersven te bewonderen via de Stappersvenwandeling , een bestaande wandelroute die langs het grote ven loopt. Maar de toekomst belooft zeker een meerwaarde voor de natuurminnende bezoeker.

Website Natuurpunt
Website Natuurpunt Noorderkempen