NAMIRO

NAMIRO staat voor Natuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening. Deze vereniging probeert iets te bieden aan alle inwoners van de Zuidwesthoek, die in 'groen' ge?eresseerd zijn.
Er worden groencursussen, lezingen en dia-avonden, wandelingen en excursies georganiseerd.
Voor wie actief bezig wil zijn, zijn er de knotwilggroep en de boswerkgroep. De boswerkgroep onderhoud onder andere het Kooibos.
NAMIRO is niet politiek ge?ageerd: milieubelang staat voorop. Als mede-oprichter van de Stichting Brabantse Wal heeft ze ook zitting in het bestuur van deze stichting. Verder wordt er samengewerkt met gelijkgestemde groeperingen.
NAMIRO komt op voor het belang van het milieu bij wijzigingen van bestemmingsplannen of infrastructuur en bij afgifte van milieuvergunningen.

Leden worden op de hoogte gehouden via het verenigingsblad. Wens je meer informatie, neem dan contact op met het secretariaat van Namiro:
Trambaan 8
4631 PE Ossendrecht
TEL: (00-31)-(0)164 67.39.70

Website Namiro