Wissels nr. 49, extra editie : BRAND - juli 2011

Dit is een extra editie van de Wissels met één thema: de verwoesting van 450 ha heide en gras in de deelgebieden Kalmthoutse Heide en Stappersven in mei 2011. Hoe alles precies is verlopen, heeft u kunnen lezen in kranten of heeft u gevolgd op de televisie. In deze extra editie willen we graag andere aspecten van deze grote brand geven, en ook een inschatting maken van hetgeen ons, zowel de eigenaren /beheerders als het Grenspark, te wachten staat.