In memoriam dhr. Jos Broos

Met grote verslagenheid hebben we kennis genomen van het plotse overlijden van ons gewaardeerd bestuurslid Jos Broos. Hij overleed op 18 juli 2013 op de veel te jonge leeftijd van 48 jaar. Sedert 2007 was Jos de afgevaardigde van de zgn. Kleine Eigenaren (Vlaanderen) in de Bijzondere Commissie van het Grenspark.
Jos was een waardig lid die vol overgave zijn rol als bestuurslid opnam. Hij was een man van weinig woorden, maar kwam vaak met weloverwogen uitspraken, die nieuwe gezichtspunten bevatten. Hij trad niet op de voorgrond, doch als hij wat zei, dan werd er goed naar hem geluisterd. Jos handelde vanuit zorg. Zorg voor landbouw en natuur, maar ook zorg voor mens en natuur. We zullen Jos dan ook altijd in herinnering houden als een warm mens, met het hart op de juiste plaats.

Het Grensparkbestuur is hem zeer erkentelijk en dankbaar voor alles wat hij voor het Grenspark gedaan heeft en wenst zijn nabestaanden heel veel sterkte met het verwerken van dit gevoelige verlies.