Routes aantrekkelijker maken

Het wandelen, fietsen en ruiteren in het Grenspark kan op meerdere punten nog aantrekkelijker, zo is geconstateerd. Niet zozeer door méér routes aan te leggen, maar door bestaande routes beter met elkaar te verbinden. Zoals een verbinding vanaf de Volksabdij naar een route in de Noordpolder of richting de Staartse Duinen.
 
Ook kan gekeken worden of delen van de Grensparkfietsroute verlegd  of aangevuld kunnen worden zodat fietsers niet langs drukke wegen, zoals de Putseweg, hoeven te rijden.

Daarnaast zijn er plekken die gevaarlijke situaties opleveren als verkeersstromen (auto’s, fietsers, ruiters, menners) elkaar in de weg zitten, die om een oplossing vragen, zoals bijvoorbeeld bij de Verbindingsweg.         

Voor extra mogelijkheden voor ATB-routes lenen vooral de gebieden Staartse Duinen (NL), de Stoppelbergen en de Volksabdij zich. Het voorstel is daar die mogelijkheden ook te gaan bieden.