Toasten op een nieuw groen jaar en de toekomst van het Grenspark

Op 23 januari 2014 vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het Grenspark plaats. Een 70-tal genodigden brachten samen met de voorzitter, dhr. Cees van Liere  een toast uit op het nieuwe jaar en op de toekomst van het Grenspark.
 
De voorzitter verwelkomde bestuur en oud-bestuur, personeel en vrijwilligers, terreinbeheerders, relaties en pers en in het bijzonder oud-voorzitter van het Grenspark en oud-burgemeester van Essen, dhr. Herman Suykerbuyk en zijn echtgenote.
Volgens de voorzitter is innoveren en hervormen meer dan ooit nodig en zijn lef en visie een belangrijke stimulans in tijden waarin geen sprake meer is van meerjarentoezeggingen, of financiële  continuïteit en stabiliteit voor het Grenspark.
Maar er werden ook dankwoorden gesproken, in het bijzonder aan Vlaanderen en aan de provincie Noord-Brabant om toch in 2014 nog middelen voor het Grenspark beschikbaar te stellen. 
 
En dan werd het tijd om het glas te heffen op de nabije toekomst waarin alles op alles gezet zal worden om de politiek te laten inzien dat het Grenspark belangrijk is en behouden moet blijven.
Er werden nieuwe streekbieren geproefd van traiteur Annelies uit Essen en van de Volksabdij uit Ossendrecht, gebrouwen volgens een uniek recept van Jeff van Laerhoven. Wie het liever alcoholvrij hield, kon proeven van 100% puur natuurlijk appelsap, gesponsord door De Appelaere uit Zeeland.