Bomenkap en verjonging Moretusbos in 2015

Blauwe en rode stippen
De komende weken blest (merkt) Staatsbosbeheer bomen in het Moretusbos. Toekomstbomen krijgen blauwe stippen. Deze bomen zijn belangrijk vanwege de natuurwaarde, landschappelijke waarde of economische waarde. Om deze toekomstbomen groeiruimte te geven worden sommige (concurrerende) bomen geoogst. Deze krijgen rode stippen.
 
Ouder wordend bos
In 2015 worden de bomen met de rode stippen geveld. Alleen deze geselecteerde bomen verdwijnen om daarmee het overgebleven bos ouder te kunnen laten worden. De ingreep zorgt voor meer variatie in het bos. De geselecteerde bomen kunnen doorgroeien en het bos wordt beter geschikt als leefgebied voor diverse planten en dieren.
 
Verjonging in het bos
In het Moretusbos worden in 2015 ook enkele bosvakken verjongd. Alle bomen in die bosvakken worden geoogst (op enkele zaadbomen na), zodat er open plekken ontstaan in het bos. Vervolgens wordt de bodem geklepeld en geploegd met een ploeg met twee schijven die de grond opzij duwt. Hierdoor ontstaat een kiembed voor de zaailingen en zal er een nieuw bos ontstaan. Wat nu bos is, blijft in de toekomst dus ook bos. Zo kunnen ook de volgende generaties hout blijven oogsten uit deze bossen.
De nachtzwaluw en de boomleeuwerik (twee belangrijke vogelsoorten in dit Natura2000 gebied) profiteren van de open plekken. Hun leefgebied bestaat uit open vlaktes, bosranden en jong (naald)bos.
 
Oud bos
Een gedeelte van het Moretusbos bestaat uit oude, dikke bomen met hier en daar een dode boom. Dit is een waardevol gebied voor onder andere de zwarte specht. Deze bosvogel maakt holen in de oude dikke bomen en vindt voedsel (insecten) in dood hout. Vanwege de waarde van dit oude bos – het is ook als zodanig aangeduid in het beheerplan van Natura2000 – wordt dit deel van het Moretusbos kleinschalig verjongd. Zo blijft het leefgebied van de zwarte specht en andere aan oud bos gebonden vogels behouden.
 
Tekst: Staatsbosbeheer