Afscheid coördinator Grenspark

Datum: 
maandag 23 februari 2015

Na 7 jaar het parkmanagement van het Grenspark onder mijn hoede te hebben mogen nemen, start ik op maandag 2 maart met een andere functie bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, te Utrecht.
 
De voorbije jaren bij het Grenspark heb ik, in de praktijk, kennis kunnen maken met thema’s als duurzaamheid, internationaal, en samenwerken met ondernemers. Dat vond ik leuk en inspirerend. Omdat ik me graag verder wil verdiepen in deze thema’s, heb ik gekozen voor het RVO. Deze Nederlandse rijksdienst stimuleert het duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. 
Daarenboven komt de werking van het Grenspark, met de volledige terugtrekking van de Nederlandse overheid, ook voor mij in een ander perspectief te staan. Dit heeft mij gestimuleerd om mijn bakens te verzetten. 
 
We hebben de voorbije 7 jaren, samen veel gepresteerd. Ik breng nog maar eens in herinnering: de uitbreiding Grenspark, de opstelling van een nieuw Beleidsplan, de grensoverschrijdende aanpak verdroging Groote Meer, de uitwerking Natura 2000 voor het Nederlandse deel van het park, de vrijwillige grondverwerving Steertse Heide werd aangewakkerd, eerste ideeën rondom verdienmodellen werden onderzocht, Grensparkgastheren werden verzameld, Europese projecten werden geformuleerd, de samenwerking met alle private grote eigenaren werd bewerkstelligd, ....   en vooral werd er veel projectsubsidie binnengehaald om o.a. nog in 2015 de 4 grenspoortfietslussen te concretiseren. Daar kunnen we samen trots op zijn.  
 
Met een voldaan gevoel kijk ik terug op deze periode. Ik vond het bijzonder prettig om samen met Milenka en Ignace (en alle partners) het Grenspark naar een hoger niveau gebracht te hebben: van een parel naar een knooppunt in de omgeving.
Aan allen bedankt, en het gaat u oprecht goed!
Met vriendelijke groeten,
B@rb@r@