Grenspark verdiensten – eerste uitwerkingen

Het Grenspark als samenwerkingsverband is een organisatie die projecten stimuleert en coördineert met als doel dat het Grenspark natuurgebied daar in zijn geheel beter van wordt. Dat samenwerkingsverband draait op volle toeren, maar is wel afhankelijk van subsidies en bijdragen vanuit projecten. Om het Grenspark nog beter zijn werk te kunnen laten doen, is men op zoek naar nieuwe ideeën, producten en projecten waar zowel lokale partijen als het Grenspark van kunnen profiteren. De insteek is om de maatschappelijke betrokkenheid bij het Grenspark te vergroten. Ook willen we ondernemers mogelijkheden bieden voor invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de ontwikkeling van een groen imago.

Met dat uitgangspunt is een kleine projectgroep aan de slag gegaan. Als basis dient daarvoor een projectvoorstel dat is ingediend bij de provincie Noord Brabant en ook is gehonoreerd. En daaruit zal voortvloeien dat er de komende tijd steeds nieuwe voorstellen zullen worden gelanceerd. We willen u daarvan graag op de hoogte houden in deze nieuwe rubriek. De rubriek ‘Verdiensten’ vindt u als een vast onderdeel in onze nieuwsbrief.

De uitgewerkte ideeën volgen hieronder:

De Grenspark Natuurkalender:

een origineel eindejaarsgeschenk

De Grenspark partnerbijeenkomst :

kennis delen en inspiratie opdoen

De Grenspark Natuurburger:

een heerlijk natuurlijk streekproduct!