Monitoringsseizoen 2016 gaat van start

Hoewel de winter nooit echt begonnen is, is hij ondertussen wel echt achter de rug. Het koude begin van maart hield de natuur nog wat tegen, maar samen met de voorjaarsbuien gaat nu ook het monitoringsseizoen weer van start. De komende maanden trekken de vrijwilligers van het Grenspark er weer op uit om de zangposten van broedvogels te noteren, slangen te individualiseren, de staat van de wandelpaden te controleren, langs de vennen de libellen te tellen, … kortom, de abiotiek, de fauna en flora inventariseren en bestuderen en de toestand van de paden te controleren. 

Grenspark-monitorders zijn te herkennen aan hun gele armband en hebben toestemming om, in het kader van hun activiteit, de paden te verlaten. Kom je zo iemand tegen, probeer ze niet te verstoren (daar zijn ze, net als de natuur die ze bestuderen, gevoelig voor), maar vraag hun gerust om een kort woordje uitleg, zij zullen u graag even te woord staan over hun activiteiten en over het Grenspark.
Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan de monitoring, neem dan contact op met het Grensparksecretariaat. Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde mensen die kunnen helpen bij het monitoren.

Meer info: Grenspark - info@grensparkzk.be