Tweedaagse HELVEX-LIFE-excursie naar Nederland

Op 22 en 23 juli bezochten we in het kader van het HELVEX-LIFE-project enkele heidegebieden in Nederland. Met 15 deelnemers van het Grenspark, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt Beheer (samen met een 7-tal vrijwilligers) trokken we eerst naar het Dwingelderveld. Tijdens de excursie op de fiets werden we bijgestaan door Ronald Popken, beheerder bij Natuurmonumenten. We kregen een uitgebreid verhaal over het afgelopen LIFE-project waarbij voormalige landbouwgronden afgegraven werden om om te vormen tot droge en natte heide. Naast de grote beheerwerken, was er ook de nodige aandacht voor kleinschalig beheer rondom de vennen, venranden en natte heide, specifiek voor bepaalde soorten zoals o.a. klokjesgentiaan en gentiaanblauwtje. We genoten van de genomen maatregelen, maar ook van de bijzondere waarnemingen zoals kraanvogels met 2 jongen, de grauwe klauwier en de jagende boomvalken.

De dag nadien bezochten we eerst Fochteloërveen onder deskundige leiding van Willem Klok, projectleider bij Natuurmonumenten. We kregen toelichting over het gebruik van damwanden om water vast te houden, en het omzetten van landbouwgronden naar hoogveen en natte natuur als buffer. Onze picknick hadden we in het centrale open deel, waar we naast slangenarend, ook de zwarte ooievaar waargenomen hebben. Enkele gelukkigen die wat voorop liepen, konden ook een adder het pad zien kruisen. Aansluitend brachten we in de namiddag een bezoek aan Aekingerzand  te Appelscha met aandacht voor het herstelde open landduin. Wouter de Vlieger van Staatsbosbeheer verzorgde deze excursie.


We sloten deze tweedaagse af met een terrasje om de lange rit huiswaarts weer aan te vatten. Tevreden over de excursies én wat we weer geleerd hebben. Daarom nog een bijzonder woordje van dank aan Frederik Naedts van Natuurpunt die het inhoudelijke werk op zich heeft genomen.