Nieuwe genummerde paaltjes in het Grenspark

Vanaf deze zomer staan in heel het Grenspark nieuwe genummerde paaltjes die hulpdiensten de weg moeten wijzen in het gebied.
Na de laatste grote heidebrand richtten de verschillende bestuurlijke overheden, de terreinbeheerders en de veiligheidsdiensten een werkgroep ‘Brandpreventie Kalmthoutse Heide’ op, om lessen te trekken uit de vorige heidebranden en verbetervoorstellen te doen aan de betrokken gemeentes en hulpdiensten. Die voorstellen gaan onder andere over betere bluswatervoorzieningen, goede berijdbaarheid van de wegen, slimme begrazing van het gebied en doordachte bewegwijzering voor hulpdiensten met behulp van genummerde paaltjes
 
De paaltjes zorgen ervoor dat de hulpdiensten zich perfect kunnen oriënteren in het uitgestrekte gebied. Alle berijdbare wegen hebben een nummer gekregen: GP103, GP253… Brandweer Zone Rand heeft nationaal gepleit voor een slimme indeling in categorieën, zodat brandweerwagens van andere zones zich niet vast rijden. De paaltjes staan op de kruispunten van al die wegen. Er staan pijlen op naar de volgende weg. Zo kan iedereen zich makkelijker oriënteren.
De codes op de paaltjes leren de hulpdiensten ook of ze zich in Nederland of in België bevinden. Er zijn daarnaast extra grensovergangen gemaakt in het Grenspark. Die zorgen er op hun beurt voor, dat de hulpdiensten makkelijk de landsgrens kunnen oversteken. Voordien was er maar één plaats waar dat kon.
Ook een eventuele wandelaar in nood, kan door middel van deze paaltjes, zijn locatie aan de hulpdiensten doorgeven.
 
Info paaltjes: ronny.vanriel@brandweer.zonerand.be, 03 369 74 10