Telemetrie onderzoek gladde slang

Het afgelopen jaar liep er in het Grenspark, ondersteund door de provincie Antwerpen en in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel een telemetrisch onderzoek naar het leefgedrag van de gladde slang.
Hierbij kregen verschillende slangen een zender opgeplakt zodat ze dagelijks gevolgd konden worden in het terrein. Door elke dag de slangen te lokaliseren hopen we vele vragen te beantwoorden en aangepast beheeradvies te kunnen formuleren.

Foto Prov. Antwerpen: Thesisstudent Loïc Van Doorn met antenne

Na een jaar onderzoek, wordt het deze winter tijd om alle resultaten grondig te analyseren.
Uit de voorlopige gegevens blijkt dat de mannetjes iets eerder uit overwintering wakker worden. Ook bij adders zien we dit, maar het grote verschil lijkt dat gladde slangen ook in het voorjaar weinig echt liggen te zonnen. Na een tijdje ter plekke te blijven, migreren de mannetjes afstanden van een 100tal tot verschillende 100en meters. Kanttekening daarbij is dat we ons baseren op maar enkele individuen, in een ruim en geschikt habitat.
De Verbindingsstraat, de verharde weg die door het gebied loopt, blijkt een harde barrière te zijn voor de dieren. Hoewel we ze aan beide zijden terugvinden, stak geen van de gezenderde slangen de straat over en leven verschillende dieren enkel in de ±3m brede wegberm.
Wat het onderzoek bemoeilijkte, is dat de dieren iedere ±6 weken vervellen, waardoor ze telkens opnieuw de zender weer kwijt waren. Deze snelle frequentie van vervellen leek uit ons voorgaande onderzoek toch niet zo duidelijk.
Vanwege het warme en droge najaar, is het ons dan ook niet gelukt om die periode slangen te kunnen volgen. Door die hitte, was het voor een koudbloedig dier niet nodig om zich op te warmen in de zon, onder de vegetatie was het al ruim warm genoeg. Daardoor hoeven ze zich niet bloot te geven voor roofdieren, maar spijtig genoeg ook niet voor onderzoekers..
Na een boeiend eerste onderzoeksjaar, zullen we ook komend jaar dit onderzoek verderzetten. Hopelijk lukt het om dieren terug te vinden die ook afgelopen slangenseizoen gezenderd waren.