WANDELINGEN PUBLIEKSDAG KLEINE EN GROOTE MEER

Op zaterdag 10 juni organiseert Natuurmonumenten samen met partners een speciale publiekswandeling rond het Kleine en Groote Meer in Ossendrecht. Dit in het kader van het gerealiseerde venherstel vanuit het Europese project LIFE Helvex.
De wandeling start om 13.00 uur of om 15.30 uur vanaf de recreatie- en beheerschuur aan de Abdijlaan 43A in Ossendrecht. Het Groote Meer is exclusief toegankelijk tijdens deze wandeling. De wandeling is gratis, maar aanmelden is verplicht en kan via www.natuurmonumenten.nl.

LIFE Helvex Venherstel
Het Kleine Meer en Groote Meer stonden de afgelopen decennia te droog. Natuurmonumenten werkte samen met partners aan venherstel, wateropvang, vermindering van waterwinning en verbetering van de waterkwaliteit. Hierdoor komt er meer water in de meren en verbetert de leefomgeving van veel planten en dieren, zoals de geoorde fuut en rugstreeppad. Dit is een onderdeel van het LIFE Helvex venherstel in Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide.

Wandeling
Dankzij het venherstel komt er weer water in de vennen waar bijzondere planten en dieren zich thuis voelen. Niet alleen voor de natuur, maar ook voor wandelaars en natuurliefhebbers wordt dit gebied steeds aantrekkelijker. Op zaterdag 10 juni kunt u dat zelf ontdekken tijdens een exclusieve wandeling met gids langs het Kleine Meer en het Groote Meer. Normaal is het Groote Meer niet toegankelijk voor publiek. Het Kleine Meer nodigt uit om te gaan beleven en dat kan het hele jaar door. Binnenkort komt er een vaste wandelroute rondom het meer en er is al een natuurbeleefpad voor kinderen: wandelpad Konijn.

Voor meer info en verplicht aanmelden:  zie www.natuurmonumenten.nl - WANDELINGEN PUBLIEKSDAG KLEINE EN GROOTE MEER