Wandelen met gids in de Noordpolder van Ossendrecht

Datum: 
zaterdag 13 mei 2017 - 10:00
Startplaats: 
De Maareberg 25 in Ossendrecht

Waterschap Brabantse Delta en Natuurmonumenten hebben de afgelopen maanden twee gebieden in de Noordpolder van Ossendrecht ingericht als natte natuurparel. Zij deden dit samen met agrariër Cees de Jong die in het projectgebied woont en werkt. Op vrijdag 12 mei vieren de betrokken partijen dat de werkzaamheden klaar zijn. Op zaterdag 13 mei kan het publiek in het kader van de Week van ons Water om 10.00 en 13.00 uur deelnemen aan wandelingen met gidsen van Natuurmonumenten, IVN en het waterschap.
 
Natuurnetwerk Brabant
In totaal is er in de Noordpolder van Ossendrecht ongeveer 200 hectare polder omgevormd tot natte natuurparel. Dat betekent dat 200 hectare nieuwe natuur is toegevoegd aan het Natuurnetwerk Brabant. Provincie Noord-Brabant werkt samen met verschillende Brabantse partners aan dit netwerk door natuurgebieden te vergroten en onderling te verbinden. Planten en dieren krijgen zo meer ruimte en kunnen makkelijker van het ene naar het andere gebied. Dit is cruciaal voor hun voortbestaan.
 
Waterrijk natuurgebied
De projectgebieden die de afgelopen maanden zijn ingericht, beslaan een oppervlak van 140 hectare. In 2010 en 2012 hebben het waterschap en Natuurmonumenten al twee andere gebieden in de Noordpolder ingericht.
Het doel van het project in de Noordpolder is het behouden en herstellen van waterrijk natuurgebied zoals bijvoorbeeld rietland, kreken en moerassen. De werkzaamheden bestonden onder andere uit maaien, vergraven van waterlopen, aanleggen van stuwtjes en het ophogen van wegen. In de Noordpolder van Ossendrecht komt kwalitatief goed grondwater uit de bodem naar de oppervlakte. Nu de werkzaamheden klaar zijn, wordt het goede grondwater langer vastgehouden om flora en fauna een betere ontwikkelingskans te geven. Ook dient het gebied dat nu wordt ingericht voor opslag van kortstondige waterberging. De agrarische omgeving ondervindt hierdoor minder wateroverlast bij veel neerslag. Zo werkt het waterschap hier dus ook aan droge voeten, schoon en voldoende water.
 
Mooi voorbeeld
Het project kwam tot stand met financiële steun van de provincie Noord-Brabant en is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen Waterschap Brabantse Delta, Natuurmonumenten, gemeente Woensdrecht en particulier initiatief van agrariër Cees de Jong. Hij heeft gezorgd voor de inrichting van vochtig hooiland en kruiden- en faunarijk grasland op zijn grondgebied.
 
Wandelen met gids in de Week van ons Water
Op zaterdag 13 mei kan het publiek een kijkje nemen in de Noordpolder van Ossendrecht tijdens de Week van ons Water. Om 10.00 uur en om 13.00 uur starten er wandelingen onder leiding van gidsen van Natuurmonumenten, IVN en het waterschap. De wandelingen starten met een film en informatie in de schuur
van dhr. De Jong aan De Maareberg 25 in Ossendrecht.
Aanmelden kan via
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/noordpolder-van-ossendrecht/activiteiten
Meer informatie over de Noordpolder en de Week van ons Water staat op www.weekvanonswaterinbrabant.nl, www.natuurmonumenten.nl (onder natuurgebieden) en www.brabantsedelta.nl (onder werk in uitvoering).
 
Week van ons water
Kom tijdens de Week van ons water naar een activiteit in jouw buurt! Maak in de week van 12 tot en met 21 mei 2017 kennis met water in jouw omgeving! Water is onlosmakelijk verbonden met ons leven. Tijdens de Week van ons water kan iedereen in zijn of haar gemeente zien en ervaren dat water niet vanzelfsprekend is.

Opmerkingen: 
Aanmelden kan via https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/noordpolder-van-ossendrecht/activiteiten
Type activiteit: