Stand van zaken HELVEX-LIFE

Bij Natuurpunt zijn midden september de kapwerken -fase 3- in de Nolse Duinen weer van start gegaan en ze vorderen goed. Momenteel wordt er met twee harvesters gewerkt. Ondertussen wordt het stam- en takhout uitgereden. Hierbij wordt erop gelet, dat er met het natte weer niet te veel sporen worden gereden.
 
Tegelijkertijd is ook een kraantje de Amerikaanse vogelkers aan het uittrekken. Ook dit werk gaat vrij vlot vooruit.
 
Na het kappen volgt het plaggen van de stuifzandcellen. Maar dit deel van het werk gaat uitgesteld worden naar volgende zomer. Mogelijk zal nu nog de rijke humuslaag verwijderd worden, maar de zandige fractie - om te komen tot open zand - zal pas in de volgende zomer weggehaald worden.
 
Bij ANB zijn de plagwerkzaamheden afgerond. Naast de Verbindingsstraat en ter hoogte van de Mont Noir werd vooral vergraste heide geplagd zodat deze zich kan ontwikkelen naar structuurrijke droge én natte heide. Na zo’n plagbeurt ziet het er kaal uit, maar de ervaring heeft geleerd, dat reeds na enkele maanden de eerste kiemplanten de kop op steken, en dat de plagplekken al na 3 tot 4 jaar geëvolueerd zijn naar een mooie heide.
 
Wil je graag meer weten over de werken in het kader van het HELVEX-project?
Kom dan zondag 26 november 2017 mee wandelen met een gids
van 10u.00 tot 12u.00: gebied Nolse Duinen en Stappersven

De excursie is gratis.
Vertrek vanaf Wortelpaadje langs de Verbindingsstraat te Kalmthout (B)
Opgelet: het Wortelpaadje is enkel te voet of met de fiets bereikbaar, als je met de auto komt, moet je een half uur extra rekenen vanaf parking Zuid of parking Noord op de Verbindingsstraat
 
Meer info: info@grensparkzk.bewww.grensparkzk.be