Grenspark Landgoeddiner op 21 september 2017

Voor de eerste keer in het Grenspark: het Landgoeddiner! Met dit initiatief probeerde het Grenspark ondernemers, bestuurders en ook beheerders en eigenaren in en rond het Grenspark om de tafel te krijgen. Niet voor inspraak of een discussie, maar voor samenspraak. Zonder agenda, maar wel met het doel om elkaar te ontmoeten in een prettige omgeving. En dat lukte: zeker 70 mensen schoven aan de culinaire dis, afkomstig van wel zo’n 25 instanties.
 
Veel ondernemers in de omgeving zullen vast wel gehoord hebben van het Grenspark, maar wat het nou precies inhoudt, wat men er doet, wie er allemaal bij betrokken zijn; dat alles is lang niet altijd bekend. Wat betekent het Grenspark eigenlijk voor de omgeving, waarin men toch ook woont, werkt of recreëert. En wat kunnen ondernemers eigenlijk betekenen voor het Grenspark. Dat gesprek wilden we graag voeren. Met het aanbod van dhr. Joeri Bal van het Landgoed Boterbergen was het Grenspark verzekerd van een unieke locatie.
 
Als ambassadeurs voor dit evenement traden de wethouder van Woensdrecht (Martin Groffen) en de burgemeester van Kalmthout (Lukas Jacobs) op en zij waren uiteraard aanwezig, samen met ook de burgemeester van Woensdrecht. Een rondleiding met een verhaal over de historie van het kasteel werd door de kasteelheer Joeri Bal zelf verzorgd, het viergangendiner door het bedrijf Smaeck. Andere partners gaven een korte toelichting op hun samenwerking of arrangementen met het Grenspark (De Piknikfabrik, Evides, de Natuurmakelaar namens diverse restaurants).
 
Het Landgoeddiner is daarmee tevens een stap in het aangaan van contacten rondom sponsoring en ondersteuning vanuit het bedrijfsleven. Dat begon al met het diner zelf waarvoor een bijdrage werd gevraagd van de deelnemers. Maar ook om na te gaan of er projecten denkbaar zijn waaraan de omgeving kan bijdragen (zitbanken, routes, borden…). Het Grenspark gaf de organisatie van dit gebeuren uit aan Paul de Dooij van De Natuurmakelaar.
 
Op 21 september werd het langzaam donker, de kachels werden ontstoken, de lampjes gingen branden en de sfeer was prima. Het Grenspark kijkt terug op een zeer geslaagd evenement. Graag zien we dit diner een volgend jaar terugkomen op een van de andere schitterende landgoederen binnen het Grenspark.
 
Tekst: Paul Ganzevles - Grenspark