Verslag naar excursie Nolse Duinen

Op 26 november 2017 vond de publieksexcursie naar de Nolse Duinen plaats. Met 15 deelnemers kon de HELVEX-wandeling gestart worden om 10 u.

De brand van mei 2011 werd in herinnering gebracht en aangetoond met de resterende verbrande bomen. Vandaar werd de brug gemaakt met het HELVEX-project, waarbij de uitvoering in de vorm van fase 1, 2 en 3 werden uitgelegd met het nodig kaartmateriaal.

Ondertussen waren we in het gerasterd begrazingsblok en kon het nut van de begrazing aangetoond worden. Bij het verlaten van dat begrazingsblok kwamen we naadloos aan in fase 2. Daar werd het nut van schopperen in de droge gedeelten besproken en verduidelijkt aan de hand van een kaartje. Zo dicht bij de Stapper, vraagt om een woordje uitleg over het grootste ven van het Grenspark.

Verder alover het Wortelpad kwamen we in het nat gedeelte, waar geplagd werd, op de dezelfde manier als bij het schopperen. Op die locatie werd de uitleg over De Nol toegelicht. Vandaar kwamen in het raster van fase 1. Daar kon de verstuiving van het zand van de zandstuifcellen aangetoond worden en verder ingegaan worden in het verschil tussen stuifzand en gewoon zand van de heide. Met de groep werd een stuifduin beklommen en daar ging de voorkeur uit naar die in het centrale gedeelte met een wandelrotonde. Daar kon genoten worden van het landschap zowel in de richting van de Stapper als naar het westen, waar ANB een bosje gekapt heeft om de windwerking maximaal haar werk te laten doen, om zandverstuiving te optimaliseren.

Vandaar noordwaarts in de richting fase 3, in grote mate uitgevoerd en waar de afwerk nog in uitvoering is. Omdat een HELVEX-wandeling best een fysieke inspanning mag zijn, werd daar de hoogste duin van de Nolse Duinen beklommen. Daar kon letterlijk neergekeken worden op de recente beheerwerken. Dat is werkelijk genieten van het landschap. Terug aan het pad tussen fase 1 en 3 kon het beheer van rodo-opslag in fase 1 besproken en aangetoond worden. De economische richting van alles wat van het terrein verwijderd wordt wordt ter kennis gebracht. Ondertussen zijn we op de terugweg naar onze startplaats waar de uitvoering van fase 1, nog verder besproken wordt. Ruim 2 1/4 u later zijn we op ons eindpunt.

Namens het Grenspark en Nareka worden onze deelnemers bedankt voor het betoonde enthousiasme, en tevens aangeraden om beide websites in het oog te houden, zodat ze in de toekomst zeker nog kunnen deelnemen aan de wandelingen in het Grenspark.