Kalmthoutse heide wordt uitgebreid

Natuurpunt is gestart met de tweede fase van het grensoverschrijdende natuurherstelproject LIFE HELVEX. Daar zullen grootschalige ingrepen voor nodig zijn. Bedoeling is om meer ruimte te geven aan de typische heide.
 

Nederlands

Feestelijke opening nieuw wandel- en ruiterpad Nolse Duinen

Op 19 november 2016 werd het nieuwe wandelpad door de Nolse Duinen feestelijk geopend door Natuurpunt.

Nederlands

Analyse onderbouwt verbetermaatregelen Groote Meer

De toestand van De Groote Meer in Ossendrecht is grotendeels afhankelijk van regenwater. Verbeteracties voor de natuur van dit ven kunnen beter worden gericht op de kwaliteit van het water dan op de kwantiteit. En voor de ontwikkeling van het ven is het belangrijk dat er een eind komt aan de bemesting van het nabijgelegen landbouwgebied Steertse Heide. Dat zijn enkele van de belangrijkste conclusies uit de Watersysteemanalyse die het afgelopen jaar is uitgevoerd in het gebied van de Brabantse Wal. 

Nederlands

Start aanleg leiding voor natuurherstel De Groote Meer

In het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide legt Evides Waterbedrijf de komende maanden namens Nederlandse en Vlaamse partners een watertransportleiding aan. Deze gaat overtollig kwalitatief goed water transporteren naar De Groote Meer, wat zorgt voor betere natuurontwikkeling.

Nederlands

Nieuwe wandelpaden in de Stoppelbergen

Grensoverschrijdend wandelen tussen Berendrecht en Stabroek

Nederlands

Metamorfose in de Ossendrechtse natuur

Het landschap in natuurgebied Groote Meer bij Ossendrecht ondergaat dit jaar nog een flinke metamorfose. Natuurmonumenten gaat in september aan de slag met het venherstel ‘LIFE Helvex’. Daarmee zorgen we voor meer water en betere waterkwaliteit in de opdrogende vennen. De kwetsbare natuur in dit gebied heeft het nu erg moeilijk, maar krijgt door het venherstel opnieuw de ruimte!

Nederlands

Wandelroute konijn wordt tijdelijk afgesloten

In de periode van 7 september tot begin december 2016 wordt gewerkt aan grootschalig natuurherstel op de Kleine en Groote Meer in Ossendrecht, in het kader van het HELVEX LIFE-project.

Vanwege deze werkzaamheden wordt wandelroute Konijn tijdelijk afgesloten vanaf 7 september tot begin december 2016.

De andere routes blijven open om te wandelen. Wij danken u voor uw begrip.

Nederlands

Aanleg waterleiding voor verhogen natuurwaarden bij De Groote Meer

In het grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide legt Evides Waterbedrijf namens Nederlandse en Vlaamse partners een watertransportleiding aan. Deze vijf kilometer lange transportleiding loopt van de beek ‘De Oude Moervaart’ nabij het terrein van Pidpa in Essen naar het ven ‘De Groote Meer’ in Woensdrecht. Het werk vindt plaats tussen augustus en december 2016.
 
Natuurherstel van het ven
Nederlands

Pagina's