Ontmoeting drie oud-voorzitters


Op 16 juli van dit jaar was het zover. Twee oud-voorzitters van het Grenspark, Paul Wagtmans en Herman Suykerbuyk, gingen op bezoek bij Cor Kleisterlee.

Wat was de aanleiding?
Op 24 januari van dit jaar stond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het Grenspark in het teken van het 20 jarig bestaan van het Grenspark. Daarvoor waren ook de personen uitgenodigd die 20 jaar geleden direct betrokken waren bij de instelling van het Grenspark. Zo ook Cor Kleisterlee. Kleisterlee was in die tijd voorzitter van de Voorlopige Commissie Nationale Parken (VCNP), die in 1988 van de Nederlandse regering het verzoek had gekregen om de mogelijkheden voor de realisering van een grenspark De Zoom - Kalmthout te onderzoeken. De VCNP ging toen onder leiding van Kleisterlee voortvarend aan de slag, en sprak met alle betrokkenen, zowel in België als in Nederland. Dat ging allemaal niet bepaald van een leien dakje, en er waren heel wat beren op de weg. Maar in 1991 kon de VCNP toch een positief advies uitbrengen. En zo werd dan uiteindelijk in 1993 de Bijzondere Commissie geïnstalleerd en kon het Grenspark van start gaan.   
Op de nieuwjaarsreceptie waarop het 20 jarig bestaan werd herdacht kon Kleisterlee niet aanwezig zijn. Dat speet hem zeer, en ook anderen van het eerste uur vonden het jammer dat hij er niet bij was. Zo kon het dus gebeuren dat op een mooie zomerdag in juli Wagtmans en Suykerbuyk samen met Ben van der Veer, oud-secretaris van de VCNP, in Rotterdam op bezoek gingen bij Cor Kleisterlee.  Het werd een hartelijk weerzien, en een geanimeerde ontmoeting.