Op stap met de terreinbeheerders naar het Helvex Life gebied

Elk jaar organiseren we in het Grenspark een excursie met alle terreinbeherende organisaties. Daarin komen de uitgevoerde beheerwerken van het afgelopen jaar aan bod en wordt er even vooruitgeblikt op de beheerwerken die opgenomen zijn in de planning van 2018.  Dit jaar vond dit plaats op 17 januari 2018.
Na een voormiddag binnen vergaderen, werd de namiddag gereserveerd voor een bezoek in het terrein aan enkele afgeronde beheerwerken. Dit maal gingen we een kijkje nemen ter hoogte van de Mont Noir in eigendom bij het Agentschap voor Natuur en Bos. De boswachter Jef de Winter en Veerle Mees gaven uitleg bij de plag- en chopperwerkzaamheden die uitgevoerd werden in het kader van het LIFE Helvex-project. Jef liet verstaan dat ze na het plaggen, ook choppermateriaal van oude struikheide aangebracht hebben op de plagpercelen. Dit zou de struik- en dopheidegroei moeten bevoordelen. Tevens werd er ook de nodige aandacht geschonken aan het exotenbeheer, waarbij het hier vooral gaat over de aanwezigheid van rododendron. De actie op deze locatie maakt geen onderdeel uit van het Helvex-project, maar ook de opgedane ervaring hier kan als inspiratie dienen voor bestrijding van exoten in de andere deelgebieden van het Grenspark.

Vervolgens werd de excursie verder gezet langs het duinherstel in het kader van Helvex Life bij Natuurpunt waar even een korte toelichting gegeven werd om dan verder af te zakken richting het uitstroompunt van het Stappersven. Hier ging de aandacht vooral naar de hydrologische maatregelen (aanleg knijpstuwen) die de laatste jaren genomen zijn om het water beter te kunnen sturen. Het sturen van het overschot aan water is in de eerste plaats van belang om overlast bij landbouwers verder stroomafwaarts te vermijden en ook om het pompgemaal dat water naar het Groote Meer pompt, te kunnen voorzien van voldoende water.
Het was weer een leerrijke namiddag en we danken ANB en Natuurpunt dan ook voor het delen van de opgedane ervaringen in het terrein.