Opmerkelijke vondst in het Grenspark

Op 9 september werd in De Vroente een verkeersslachtoffer binnengebracht dat zo erg toegetakeld was, dat het dier zo goed als onherkenbaar was. Het dode dier werd gevonden op de Putsesteenweg te Kalmthout tussen de Canadezelaan en de Max Temmermanlaan. Er werd toen van uitgegaan, dat het om een boommarter ging. Een autopsie en wonderbaarlijke reconstructie door het INBO zorgden voor een heel bijzondere ontdekking. Het bleek te gaan om een otter (zie foto in bijlage).Uit de autopsie bleek het te gaan om een vrouwtje dat nog geen jongen had gehad, maar gezien de tandslijtage en de afmetingen zou het gaan om een volwassen dier. Momenteel wordt er contact gezocht met de Nederlandse collega’s om na te gaan of via een DNA-check kan bekeken worden of deze otter verwant is met de Nederlandse populatie.

In afwachting van een rapportje dat opgemaakt zal worden, kan je al een en ander vernemen op de komende zoogdierendag van Natuurpunt op 28 oktober.
https://www.natuurpunt.be/agenda/zoogdierendag-1e-editie-23757
 
Foto: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)