Ruiterroutes

Bezoekerskaart Grenspark Kalmthoutse Heide 2019

De natuur intrekken te paard is een unieke ervaring. De omgeving ziet er vanaf een paardenrug heel anders uit. Het Grenspark telt zo'n 30 km ruiterpad, waarvan de meeste in het Noorden van het gebied liggen.
Ruiters zijn welkom op de vrij toegankelijke ruiterpaden, bewegwijzerd met een hoefijzertje. Op deze paden kunt u ook andere recreanten op uw pad tegenkomen, wees daarom voorzichtig en passeer stapvoets. De beschikbare ruiterpaden staan in zwarte stippellijnen aangeduid op het kaartje in bijlage.
In het zuiden van het Grenspark vertrekt er een korte route door de Withoefse Heide. Die route komt uit op de Korte Heuvelstraat. Via enkele openbare wegen kan je aansluiting maken met het ruiterpad rond het Stappersven. Via een stukje Verbindingsstraat kan je aansluiting maken met de verschillende ruiterpaden in het Noorden van het Grenspark. Daar kan je een aantal mooie lussen rijden, die ook weer aansluiten op ruiterpaden die richting Ossendrecht gaan.

Algemeen: Paardrijden is mogelijk op de met hoefijzer aangeduide paden. Paardrijden op de wandelpaden en in het begrazings- en rustgebied is niet toegestaan.

Tijdelijke hinder op wandel- en ruiterpaden!
Op wandelroute Fuut en een stukje op wandelroute Ree, alsook op sommige ruiterpaden rondom de Oude Meerbaan en achter het gebied Groote Meer, kunnen wandelaars en ruiters uitrijdend vrachtverkeer tegenkomen. Er worden in het terrein waarschuwingsbordjes gehangen om bezoekers te waarschuwen.
Wees voorzichtig, de werken zullen +/- 2 maanden duren (tot +/- begin mei).

10 Regels voor het buitenrijden
1. Je bent gast: volg de aanwijzingen van de beheerder of eigenaar op.
2. Maak enkel gebruik van de ruiterpaden.
3. Wandelpaden zijn er alleen voor wandelaars.
4. Hou altijd zoveel mogelijk rekening met andere recreanten. Wees hoffelijk.
5. Moet je wandelaars passeren, doe dat dan stapvoets.
6. Ook ruiters en aanspanningen passeert u in stap.
7. Jonge aanplant moet bos worden; rij er niet doorheen.
8. Laat je paard niet knabbelen aan struik of boom.
9. Ga niet met je paard in de vennen. Venoevers en waterbodems zijn zeer kwetsbaar.
10. Een goede ruiter rookt niet: brandgevaar!