Parkbos

 

Sinds de uitbreiding van het Grenspark in 2011, behoort ook het oude landgoed Ravenhof-Moretusbos tot het grensoverschrijdende natuurgebied.
Het kasteel met park ligt in België, het Moretusbos met de Gloriëtte bevindt zich in Nederland.
Het kasteel Ravenhof met omgeving is als monument en dorpsgezicht gerangschikt in 1979. Je betreedt het domein via een sierlijke smeedijzeren toegangspoort in rococostijl. Zij dateert uit de baroktijd en is als monument beschermd. Het stijlvolle hek wordt geflankeerd door natuurstenen pijlers versierd met rococovoluten. Ook het theehuisje de Gloriëtte, eveneens in rococostijl, is een geklasseerd monument omwille van de ouderdom, de vormgeving, de zeldzaamheid en de gaafheid. Het domein kent een lange geschiedenis.
 
Eind 18e eeuw liet jonker Moretus een monumentale baroktuin aanleggen op zijn landgoed. De statige eiken- en beukendreven vormden de basis. Langs de hoge zandwallen kwam in een latere periode een dichte beplanting van rododendrons.

fauna van het parkbos
flora van het parkbos