Poolse delegatie op bezoek in het HELVEX-LIFE project

Op 28 juni ontving het Grenspark een Poolse delegatie vanuit het regionale kantoor van Warmińsko-Mazurskie. We verwelkomden 22 deelnemers in De Vroente. Het publiek was zeer divers; biologen van natuurgebieden, communicatiemedewerkers van landschapsparken en educatiemedewerkers van bezoekerscentra.

In de voormiddag wilden ze graag horen hoe het Grensparkkantoor werkt. Door middel van een korte uiteenzetting probeerden we duidelijk te maken wat het Grenspark is, wat we doen en hoe we dat doen. Heel wat thema’s passeerden de revue; de interne werking,  de uitwerking van het Beleidsplan, het Helvex-Life project en de communicatie er omheen, het Interregproject Grasgoed, de monitoring in het Grenspark met enkele specifieke projecten, de nummering van de brandwegen, de uitgebreide communicatiekanalen, de financiering van het Grenspark,… het kwam allemaal aan bod.

Daarna gaf Greet Hermans, van het Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu 'De Vroente' uitleg over de werking voor scholen, groepen, volwassenen, kinderen, de libelhamelclub. Ze stonden versteld van het aanbod aan educatieve programma’s en materialen zoals de koffers en vooral van het aantal kinderen/scholen dat jaarlijks de Vroente bezoekt.

Na de middag trokken we het gebied in en gaven uitleg over het gevoerde beheer, de problemen bij het beheer, de brand, de monitoring, de aanwezige fauna en flora. Ook nu was er weer veel interesse voor het gebied. 
Eén ding zal me zeker bij blijven: Aan het einde van de excursie kreeg ik te horen dat ze verwonderd waren dat er in het zo dicht bevolkte Vlaanderen, toch nog zo’n mooi gebied lag, zonder landschapsvervuiling, waar het nog stil was, waar je kon ‘genieten’. Dat deed me weer even nadenken.
 
Tekst: Grenspark – Ignace Ledegen