Presentatie door het bureau

Tijdens de publieksavond op 22 april liet de heer Paul Ganzevles van de 2 bureaus die samen het Beleidsplan opstelden de aanwezigen allereerst zien uit welke ‘lagen’ het Grenspark bestaat. Deze vier lagen samen maken het gebied namelijk zo uniek. Zo is er de ‘bodem’ met de zandduinen en het reliëf bij de Brabantse Wal. Hierop komt een tweede laag, de ‘groene laag’ van de zo kenmerkende vegetatie van heide en bos. Daarop ligt de ‘gebruikslaag’. Die weerspiegelt het verleden, zoals van de turfwinning en landgoederen. Tot slot is er een laag van het ‘gebruik van nu’, voor natuur en recreatie, maar ook voor bosbouw en waterwinning. Dat alles maakt het Grenspark tot een bijzonder gebied met een enorme uitgestrektheid, rust en stilte, met veel verschillende biotopen en landschapstypen en een bijzondere cultuurhistorie. Veel bezoekers en recreanten genieten hier dagelijks van.

Verdeling gebied in drie zones 
In het Beleidsplan spreken de partners een nieuwe zonering van het Grenspark af. Deze zonering geeft iedereen duidelijkheid over welke activiteiten in welke gebiedsdelen zijn toegestaan. Het kerngebied van het Grenspark vormt een grote zone A en is alleen toegankelijk voor wandelaars. Planten en dieren in dit gebied zijn namelijk gebaat bij rust. Daarnaast zijn er B-zones. Hier mag meer recreatie plaatsvinden. De minst kwetsbare gebieden vormen de C-zones. Daar is nog meer mogelijk, denk bijvoorbeeld aan ATB-routes.

Programma’s en projecten
De heer Ganzevles gaf aan dat in het Beleidsplan zes opgaven voor het Grenspark centraal staan, de zogenaamde programma’s. Dit zijn:  
1.     Versterk de identiteit en positionering
2.     Versterk de natuurwaarden en kernkwaliteiten
3.     Versterk de recreatieve waarden en beleving
4.     Ontwikkel poorten en poortgebieden
5.     Integreer landgoed- en andere gebruiksfuncties
6.     Versterk de afstemming voor veiligheid en toezicht
 
Elk programma bestaat uit verschillende concrete projecten. Een voorbeeld: programma nummer 1,   ‘het  versterken van de identiteit van het Grenspark’ heeft als één van de projecten ‘zorgen voor betere bewegwijzering naar het Grenspark op de wegen in de omgeving’. 
Na de officiële vaststelling van het Beleidsplan zullen de projecten verder worden uitgewerkt.  Het Grenspark zal daarbij samenwerken met ondernemers, verenigingen en andere partijen in de omgeving.
 
Communicatie en organisatie
Het Grenspark ziet het als belangrijke taak om goed te communiceren met iedereen in de omgeving over alle ontwikkelingen die er plaatsvinden. In het Beleidsplan is daarom volop aandacht voor die communicatie. Tot slot is er het punt van de organisatie. Zeker in een tijd waar financiële steun van de Nederlandse overheid wegvalt, is het belangrijk al het werk efficiënt en effectief te organiseren. In het Beleidsplan staan hiervoor een van de eerste lijnen. 

De presentatie van de heer Ganzevles kunt u hieronder bekijken Let op: de inhoud en ook de kaartbeelden zijn nog niet definitief. Eind mei zal de Bijzondere Commissie zich nog over de inhoud uitspreken. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.