Projectbezoek van Monitoringteam Neemo

Op 19 april 2017 kwam Kinnie de Beule, van het monitoringteam Neemo op projectbezoek.
s' Voormidags werd het project overlopen: stand van zaken, personeel, financiën, ....
Na de lunch werd samen met verschillende projectpartners een bezoek gebracht aan de projectlocatie 'KLeine Meer'.

Verschillende vennen zoals het Kleine Meer, het Granaatven werden bezocht. Deze vennen en het Groote Meer werden hersteld door opslag van bomen en struiken weg te halen en plagsel op de bodem en oevers te verwijderen.
Zo blijft er meer en langdurig water in de vennen staan en verbetert de leefomgeving van veel planten en dieren in het gebied.