Rapporten en Studies

‘Meten is weten’, dat is wat we noemen ‘monitoring’. Het Grenspark beschikt over een 40-tal deskundige, enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten om vogels, insecten, amfibieën en planten te lokaliseren en te tellen. Zij gaan op gezette tijden (en vaak heel vroeg) op pad om deze gegevens vast te leggen. Deze tellingen worden verwerkt in rapporten, en nadien gebruikt door beleidsmakers.
De monitoring is vooral gericht op indicatorsoorten. Interessant is het om te weten of de getroffen beheermaatregelen voldoende zijn geweest om de gewenste natuurkwaliteit te behalen. Nu deze monitoring een jaar of vijf in werking is, komen de eerste resultaten binnen, en kunnen voorzichtige conclusies worden getrokken.
U kan de rapporten hieronder downloaden.

Inventarisatie vogels in het Grenspark
  * Broedvogelinventarisatie Grenspark 2018
  * Inventarisatie nachtzwaluw 2017 - Grenspark
  * De zwarte specht op de Brabantse Wal 2017 - Ch. Brinkman - Bram Ubels - M. Vervoort
  * Broedvogelinventarisatie Grenspark 2016
  * Broedvogels Ossendrecht - 2015
  * Broedvogels gebied Vlaams Natuurreservaat Kalmthoutse Heide - 2014
  * Broedvogelinventarisatie 2013 Boterbergen
  * Nachtzwaluw Grenspark rapport - 2012
  * Broedvogels Ossendrecht - 2010
  * Nachtzwaluw Grenspark rapport - 2007
  * Broedvogels gebied Vlaams Natuurreservaat Kalmthoutse Heide - 2009
  * Broedvogels gebied Boterbergen - 2008
  * Broedvogels gebied Groote Meer en Kortenhoeff - 2006
  * Broedvogels gebied Vlaams Natuurreservaat Kalmthoutse Heide - 2004-2005
  * Broedvogels gebied militaire oefenterreinen en Bieduinen - 2005
 
Inventarisatie planten in het Grenspark
  * gebieden Biezenkuilen - Drielingvennen - 2009
  * gebied De Nol - 2008
  * gebied Stappersven - 2008
  * gebied Ecologische verbindingszone Kleine/Groote Meer - 2006
  * gebied Kortenhoeff - 2005
  * gebied Kleine Meer - 2005
  * gebied Putse Moer - 2004
  * gebied Hangven - 2004
  * gebied Groote Meer - 2004
  * gebied De Nol - 2004

Inventarisatie loopkevers en spinnen in nieuw open zand en stuifzand in het Grenspark dmv bodemvallen.
10-jaar lopend onderzoek
  * onderzoeksjaar 8 - 2017
  * onderzoeksjaar 7 - 2016
  * onderzoeksjaar 6 - 2015
  * onderzoeksjaar 5: 2013
  * onderzoeksjaar 4: 2012 
  * onderzoeksjaar 3 : 2011
  * onderzoeksjaar 2 : 2010
  * onderzoeksjaar 1 : 2009
  * Loopkevers - voorlopig rapport - 2006

Inventarisatie libellen en vlinders in het Grenspark
  * Monitoring nachtvlinders Grenspark - 2019
  * Monitoring nachtvlinders Grenspark - 2018
  * Monitoring nachtvlinders Grenspark - 2017
  * Monitoring nachtvlinders Grenspark - 2016
  * Monitoring nachtvlinders Grenspark - 2015
  * Monitoring nachtvlinders Grenspark - 2014
  * Monitoring nachtvlinders Grenspark - 2013
  * Monitoring nachtvlinders Grenspark - 2012

  * Libelleninventarisatie - 2014
  * Libelleninventarisatie 2004 - 2012

  * vlinderinventarisatie Grenspark 2005 - 2006
  * vlinderinventarisatie gebied Steertse Heide 2005 - 2006

Inventarisatie kamsalamanders in het Grenspark
  * Onderzoeksverslag kamsalamander 2018 - Fer Meijer
  * Research on Great Crested Newt - 2016 2017 - Laure-Ann Frank

Inventarisatie Gladde Slang in het Grenspark
  * Habitatvereisten van de gladde slang in het Grenspark 2016-2017 - Fenne Geukens
  * Rapport telemtrieonderzoek Gladde Slang 2017 - Kirsten Maartense

Andere inventarisaties
Entomologisch onderzoek vennen Kortenhoeff 2017-2018
Macrofauna vennen waterwingebieden Evides 2015-2018
Insectensoorten waterwingebied Evides Ossendrecht 2018
Onderzoek sieralgen Kalmthoutse Heide - juni 2018
Onderzoeksverslag Boommarter - Desiree van Zon - 2018

  * Monitoring rapport Biodiversiteit Groote Meer en omgeving 2017 - Prov. Noord-Brabant